Інформація про структуру власності 2020р.

Інформація про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності приватного акціонерного товариства (Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод", ідентифікаційний код 31384463, публічна пропозиція цінних паперів не здійснювалася), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі (далі - Товариство),
станом на 31.12.2020 року

№ з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Інформація про особу Участь особи у статутному капіталі заявника, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичних осіб, зазначених у колонці 2
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7

1

Смоляр Ірина Григорівна

Громадянство – Громадянин України. Країна місця проживання – Україна. Місце проживання – Дніпропетровська обл., м. Підгородне, ІІ Широкий проспект, буд. 13, індекс 52001. Серія та номер паспорту – АК 694541. Найменування органу, що видав паспорт – Павлоградський МВ УМВС України в Дніпропетровській області. Дата видачі паспорта – 14 жовтня 1999 року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2214709284. Дата та рік народження – 20 серпня 1960 року.

100

0

100

 

До інформації додається:

1) Схематичне зображення структури власності Товариства, яке розміщене за посиланням: www.rmz.name

2) Примітки до схематичного зображення структури власності Товариства:

Кінцевим бенефіціарним власником Товариства є фізична особа, яка прямо володіє 100 відсотками акцій Товариства.

Схема

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння       Смоляр Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 17.03.2021
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Ремонтно-механiчний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
31384463
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська обл., Бабушкiнський р-н, 49000, м. Днiпро, Набережна В.I. Ленiна, 15А
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 744-77-03 744-72-86
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.rmz.name в мережі Інтернет 17.03.2021
  (адреса сторінки)   (дата)

Ремонтно-механический завод

Производство арматуры линий электропередачи. Производство нестандартного оборудования по техническим требованиям или разработка оборудования. Изготовление навесного оборудования для тракторов.  

Каталог продукции

,,,

Наши контакты

TEL: +38(066) 399-10-24

TEL: +38 (067) 67-67-136

FAX: +38(056) 788-94-20

RMZ.SALE@GMAIL.COM